امروز : سه شنبه ۱۳۹۹ بيست و چهارم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 انتشار عکسهای هوایی ساخت و ساز غیرمجاز مشهد

تاريخ : ۱۳۹۴/۴/۲
شهرداری مشهد در اینخصوص نوشته است: «مجوز ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده در زمان مدیریت قبلی شهرداری [پژمان شهردار سابق مشهد و معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی] داده شده است»
شهرداری مشهد در یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار عکسهای هوایی از ساخت و ساز غیر مجاز در ارتفاعات جنوبی مشهد کرده است.

در اواخر سال گذشته رهبر انقلاب در سخنرانی خود با اشاره به ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد خواستار توقف فوری این ساخت و سازها شد.

شهرداری مشهد در اینخصوص نوشته است: «مجوز ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده در زمان مدیریت قبلی شهرداری [پژمان شهردار سابق مشهد و معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی] داده شده است»:

کامنتهای مردم در اینخصوص نیر در نوع خود جالب است: