امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 دو ماهنامه معمار،شماره ۸۸، آذر و دی ۱۳۹۳

تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

شماره ۸۸ دو ماهنامه معمار در ۱۲۲ صفحه با موضوع جایزه معمار ۹۳ منتشر شد. شایان ذکر است نخستین شماره معمار در قالب فصلنامه در تیرماه ۱۳۷۷ منتشر شد و از سال ۱۳۸۳ انتشار آن به صورت دوماهانه بوده است. مجله معمار از سال ۱۳۸۰ جایزه معمار را به صورت سالیانه برگزار کرده است.
در این شماره می خوانید:

گزارش داوری    
جایزه معمار ۹۳ ص ۲

برندگان    
گروه مسکونی تک واحدی ص ۸
گروه مسکونی آپارتمانی ص ۱۸
گروه بازسازی ص ۳۲
گروه عمومی ص ۴۲

تقدیر شدگان    
گروه مسکونی تک واحدی ص ۵۲
گروه مسکونی آپارتمانی ص ۵۸
گروه بازسازی ص ۶۰
گروه عمومی ص ۶۶

نامزدها    
گروه مسکونی ص ۷۲
گروه بازسازی ص ۷۵
گروه عمومی ص ۸۲

نیمه نهایی    
گروه مسکونی ص ۸۹
گروه بازسازی ص ۱۰۱
گروه عمومی ص ۱۱۴

تعداد صفحات: ۱۲۲ صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال
تاریخ انتشار: ۵/۱۰/۹۳
تلفن دفتر دو ماهنامه معمار: ۸۲-۲۶۴۰۰۹۸۰ (۰۲۱)
سایت مرتبط: www.me-mar.org