امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های اکسون

تاريخ : ۱۳۹۴/۸/۱۳
آغاز تحویل واحد های برج تجاری اکسون 17 شهریور فاز 1
با عنایت به برنامه اعلام شده و انجام تماس های تلفنی با مالکین محترم ،از شنبه 94/05/17 تحویل واحدهای مجموعه آغاز گردید که این مطلب با استقبال بسیار مناسب مالکین محترم واحد های مجتمع توام بود. شایان ذکر است تحویل واحدهای برج اکسون 17 شهریور به طور منظم ادامه داشته و این مجموعه ، پاسخگوی تمام مالکین محترم طبق برنامه اعلام شده می باشد.
 
 
 
 پیشرفت فیزیکی پروژه اکسون مفتح
در حال حاضر اجرای فونداسیون پروژه مفتح %65 پیشرفت فیزیکی داشته که معادل 900تن آرماتور و 6500مترمکعب بتن ریزی می باشد و تعداد 155عدد ستون (به صورت آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی) و 4000 مترمربع سقف به صورت کامل اجرا و قالب بندی شده است. همچنین عملیات خاک برداری به صورت همزمان در ضلع جنوبی و شمالی پروژه به طول 146متر به صورت معکوس در حال اتمام می باشد.همچنین تا کنون 270 تن آرماتور و 5300 مترمربع قالب بندی در دیوار حائل ، سقف و ستون در این پروژه استفاده شده است.
 
 
 
پیشرفت فیزیکی فاز2
در حال حاضر روند اجرایی پروژه فاز2 اکسون در مرحله فونداسیون %100 پیشرفت داشته که در مجموع شامل 1835تن آرماتوربندی می باشد، همچنین در مرحله اجرای سقف، ستون و دیوار در طبقات 4-(%100) ،3-(%100) ،2-(%40) و 1-(%20)دارای پیشرفت فیزیکی می باشد.