امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 خزر شهر شمالی

تاريخ : ۱۳۹۴/۴/۲۱

شهرک خِزرشهر یک شهرک‌ ساحلی است که در استان مازندران قرار دارد. این شهرک در کیلومتر ۶ جاده بابلسر به فریدون‌کنار قرار دارد.خزرشهر شامل دو بخش خزرشهرشمالی و خزرشهرجنوبی می‌باشد. خزرشهر جنوبی دقیقا روبروی خزرشهر شمالی در آن سوی جاده مابین بابلسر و فریدونکنار قرار دارد.

ورود به شهرک خزرشهر نیازمند کارت ورود است و برای عموم آزاد نیست و تنها مالکان یا میهمانان آنان با هماهنگی آنان امکان ورود دارند. این شهرک در ایام تعطیلات و تابستان میزبان گردشگران داخلی و توریست های زیادی است.

تاریخچه مختصری از خزرشهر شمالی :
فکر عمران و آبادی هر منطقه غیر از تحول ودگرگونی مثبت و جذب افراد متخصص وفعال وحتی گردشگران از نظر اشتغال عمومی که همیشه با شدت وضعف ، یکی از دل نگرانیهای اولیاء و مسئولین خصوصی و دولتی بوده و یا حتی جهت سودجوئی وبهره وری بیشتر بصورت تواماً در بعضی از احوال ومکانهای مختلف باعث رشد وشکوفائی مناطقی از دنیا گردیده است .

 


در ایران بحث شرایط خاص استانهایی بخصوص گیلان ومازندران فکر استفاده وآرامش در کنار دریای خزر (دریای مازندران) دلمشغولی افراد مرفه وخسته ازکار وتجارت های متعدد بوده است که بیشتر بدلیل تصاحب و تصرف ویلای بزرگ و ساحل اختصاصی از اکثر این ویلاها که ازجنوب به جاده وجنگل و درقسمت شمال به دریا متصل و اکثریت آنها در متراژهای بزرگ احداث شده بود باعث گردید که مسافران این دو استان را بیشتر عده ای محدود و دارای نفوذ و مکنت ،و مالکین چنین ویلاهائی را اشغال نمایند.و حتی اکثریت متوسط مردم امکان استفاده را بصورت خوداشغالی نداشتندوافراد کمی ضعیف یا اصولاً به شمال نمی رفتند ویا مجبور بودند بصورت دسته جمعی از پلاژهای عمومی با پایین بودن بهداشت و امکانات رفاهی استفاده نمایند و حتی شبها مجبور بودندکه در اتومبیل ویا بصورت کمپ وچادر چند روزی را اطراق نمایند که با توجه به باران های موسمی آزاردهنده مسافرت ، را نیمه تمام گذاشته وبه شهرهای خود برگردند و خاطره تلخی از آن سفرها داشته باشند ،که درنتیجه بطورقطع ویقین از تعدادمسافرتها به این مناطق کاسته شد.

  

براین اساس و بخصوص عطش مردم برای دوست داشتن سرپناهی اختصاصی دراین دواستان باعث تفکرمشارکتی و یا حق استفاده عمومی با مزایای مشترک وامنیت عمومی نقشه شهرک سازی را در خاطره ها زنده کرد و در سالهای 42-1340 با افتتاح جاده هراز (تاریخ دقیق نمیباشد)با عنایت به نزدیکی استان مازندران به تهران وخصوصاً بابلسرکه فاصله آن باتهران  249 کیلومتر میباشدمکانیابی شهرک دریاکنار درنزدیکی بابلسر و در ساحل خزر  باکمک حسابداری مخصوص آن زمان و با کمک بانک عمران که وابسته به خاندان سلطنت بود با تفکر سودجویی با تعدادی ویلاهای کوچک در مقیاس زمین حدود 400-250 مترمربع در تعداد محدودی ویلا احداث وبصورت وام بانکی حدودپانصدهزار ریال بصورت نقد و اقساط به متقاضیان واگذار گردید .متعاقب استقبال مردم فکر احداث شهرکی دیگر درهمان حوالی و خصوصیات بهتر وقطعاً براساس تجربیات بدست آمده درذهن مشاورین اشرف پهلوی بوجودآمد واولین قدم ها برای تعیین مکان مناسب باهمان مشخصات دریاکناربرداشته شد وشهرکی بنام شهرک خزرشهر درضلع شمال جاده نامگذاری شد وازسال 1342 نسبت به اولین کلنگ شهرک وپیاده کردن نقشه آن وتفکیک قطعات اجرا گردید .

 


درسال 1349 که نگارنده واردخزرشهرگردید،تعدادی خیابان ها احداث ،ولی خیابان اصلی شهرک آسفالت و دفترشهرک دریکی از ویلاها واقع درشمال غرب میدان اصلی تعیین شده بودکه اکنون درتصرف پادگان می باشد وسرپرست شهرک بنام آقای داریوش حافظی پور که گویا الان بعنوان وکیل پایه 1 دادگستری درتهران مشغول بکار هستند،بعنوان اولین شهردار خزرشهر که درآن زمان فقط خزرشهرشمالی بودتعیین ومشغول بکار گردیدکه نامبرده زیرنظرهیئت مدیره شرکتی که بانی احداث شهرک بود بنام شرکت آبادانی جزایر بمدیریت آقای همایون صنعتی زاده که ازمرگ یازنده بودن ایشان اطلاعی ندارم ولی اخیراًسالها درآمریکا بسرمیبرند ،ساخت وساز ویلاها شروع ودرپایان 1349 حدود هشت دستگاه راکنارساحل از901 الی 908 ویکدستگاه بنام ویلای ((نمونه)) ویکی دو ویلای دیگر که بااستفاده از چوبهای وارداتی فنلاندی ساخته می شوند که کلیه خریداران آن از اعیان واشراف وصاحب قدرت ومقام بودندکه می توانستند 1دستگاه را حدود 120-100هزارتومان بصورت نقد یا نقد واقساط خریداری نمایند . در این میان رشد ساخت وساز درحد متعادل بود و هرماه چندین ویلا درنقاط مختلف خزرشهر ساخته میشد ولی گویا این سرعت کار نظر مسئولین شرکت آبادانی جزایر راتامین نمی نمود درنتیجه درسال 51-50 تحول اصلی درخزرشهرایجادشد وآقای دکترشهمیرازی که درآن زمان رئیس آب وبرق خوزستان بودوزیرنظرعبدالرضاانصاری که استاندارخوزستان بوده است مدیرعامل شهرک خزرشهر باحقوق مکفی و((1%)) سهام شرکت آبادانی جزایر مشغول بکار شد و4% آقای عبدالرضا انصاری و95% اشرف پهلوی فعالیت خود را شروع وساخت وساز با سرعت عجیبی آغازشدو سیل خریداران رابرای صحبت رابرای خریدویلاهای دردست ساخت بسوی خزرشهر کشاند در این موقع قیمت ویلاها حدود     200-150 هزار تومان رسیده بود و روزانه رشد قیمت ها باعث رونق بازار میشد ، دراینجابود که 
شرکت آبادانی جزایر سودای احداث یک خزرشهردیگر را درمنطقه آبادان به سرپروراند که هرگز این اتفاق نیفتاد .

 

 

 دربدو ورود هیئت جدیدسرپرستی شهرک به آقای ناصرکریمی که تا آن زمان درکاغذ پارس هفت تپه زیرنظرآقای شهمیرزادی فعالیت می نمود واگذار گردیدوبعنوان شهردارخزرشهر درسال1350 مشغول بکارشد 
ضمناً بدلیل مراجعات مردم مشتاق دفتری بنام (( دفتر فروش خزرشهر )) به مدیریت آقای  بنی یعقوب با تعدادی کادر ورزیده در تهران خیابان خردمندشمالی تشکیل و در دفتر خزرشهر نماینده ای تعیین نمودند که این شخص اکنون بعنوان اولین آژانس ملکی خزرشهر بنام آقای کریم نظری که درخزرشهر فعالیت می نمایند از کارمندان قدیمی همین دفتر فروش میباشند.


در سال 1350 و1351 قیمت ویلاها که اکثراً بصورت چوب وبتن ساخته میشد ترقی و حدود 250 الی 350 هزارتومان رسیده بود که ازطریق بانک عمران که محل آن در نگهبانی فعلی درب شمالی است با شرایط مناسب تحویل میشد .هجوم مردم البته متمول و یا متوسط به خزرشهرآغاز وبخاطر امکانات رفاهی مناسب وخیابانهای عریض ومتراژ مناسب ویلاها حتی بعضی از مالکین در فکر تبدیل آن بوده و در خزرشهر خریداری نمودند ،بافروش ویلاها وهجوم عده زیادی جهت بازدید ویلاها و تحویل آنها فضای سبز هم رونق گرفت و میادین و رفوژهای سبز احداث ، باافزودن فضای سبز ویلاها این شهرک بصورت شهرکی مدرن ومناسب وسهل الوصول تبدیل گردید .

  

تاپایان سال 1351 شهرک فقط 2دستگاه تلفن داشت یکی در دفتر شهرک و دیگری درب نگهبانی ورودی که پیامها را به مراجعین میرساند وباگذشت زمان مسئله تلفن وبرق وفاضلاب حل گردید و به هر ویلا یک خط تلفن اختصاصی واگذارشد .مردم دراین سالها طبق سنت قدیمی در ایام عید نوروز وتابستان بخصوص برای گذراندن تعطیلات خود واستفاده از پلاژ
اختصاصی و بهداشتی و لذت مالکیت خصوصی باشوروشعفی خاص میامدند وحتی بعضی از آنها با ساختن طرحی که اکنون بصورت مخروبه درآمده بنام طرح مارینا با تهیه قایق های خصوصی که جهت استفاده از آب دریا و پارکینگ قایق ها بود درفصول مختلف مراجعه و ازآرامش آب درپناه طرح مارینا و حتی ماهیگیری ولذت بردن از آفتاب وتاسیسات رفاهی مسافرتهای خود را به شمال افزایش میدادند ، در همین ایام که شهرک خزرشهر از رونق حاضر برخوردار بود در ضلع شمال غرب تاسیسات رفاهی شامل رستوران ، سالن پذیرایی ، سالن بیلیارد ،استخر، سونا ،جکوزی احداث شد که فقط چند ماهی مالکین ازآن استفاده نمودند و در حال حاضر که دراختیار نیروی انتظامی است درحال تخریب میباشد و درخطر جدی ریزش قرار گرفته کهامیدواریم درآینده  نسبت به تصاحب آن اقدام جدی وسازنده ای بعمل آید و مردم به اتصال مجدد آن تاسیسات و زمینهای اطراف آن را که حدود 77 قطعه است که تعدادی در آب رفته است را بهره برداری نمایندتا شروع سال 1356 زمزمه اعتصابات و وقوع انقلاب اسلامی ، رشد شهرک سازی در خزرشهر ادامه داشت و در این سال رشد آن کند و کندتر شد و در سال 1357 با بالا گرفتن اعتراضات مردم و فرار مسئولین تراز اول شرکت آبادانی جزایر نه تنها ساخت وساز متوقف شد بلکه قیمت ویلاها که اکثراً رشد عجیب وغریبی نموده بودند و بعضی از آنها حدود یک میلیون تومان رسیده بود سیر نزولی پیدا نموده و به قیمت سالهای قبلی برگشت تا جائیکه همه فروشنده بودند و خریدار بسیار اندک ، قیمت ها بر اساس عرضه وتقاضا روز به روز پایین وپایین تر می آمد .

 


بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بعضی ویلاهای مسئولین و صاحبان قدرت در رژیم سابق مصادره گردید وطبقات متوسط جامعه به داخل خزرشهر نفوذ نموده و حتی برای اسکان دائمی در این شهرک ، و یقیناً با نفوذ قشر متوسط و حتی پایین جامعه شهرک خزرشهر
از حالت یک بعدی خارج و افراد متفاوتی را شامل گردید ، در ضلع شمال غربی با احداث خانه های کوچک به افراد زیادی که بعضی از آنها صلاحیت آمد ورفت در خزرشهر را نداشتند باعث شد که غیر از ورود آنها امنیت شهرک بشدت تحت تاثیر قرار گیرد و سرقت های زیاد با ورود افراد متفرقه نشر پیدا نمود که از سال 74 الی 76 با همت مسئولین محترم شرکت عمران ومسکن شمال به این غائله خاتمه داده شد و منازل مذکور تخریب و ویلاسازی شد . اکنون مشکل خزرشهر تصاحب مقدار زیادی از ساحل و زمین های اطراف آن است که با وجود فعالیت های زیادی توسط هیئت مدیره های مختلف تا این زمان بجائی نرسیده است .

 


از سال 1360 مجدداً خزرشهر بیدار شد و با قانونمداری مملکت این شهرک از زیر خروارها خاک سربلند کرد وبا سرعت به تعمیر خرابیها و نصب شیشه ومحافظ ویلاهائی که اکثر صاحبان آنها به خارج رفته و بعضی امکان بازگشت را نداشتند با تشکیل هیئت مدیره ای منتخب از مالکین که از چندسال قبل تشکیل شد بصورت انتقالی به این هیئت تحویل گردید و شخصیتی بنام زنده یاد آقای دکتر منصور مفیدی در راس هیئت مدیره قرار گرفت و تا حدودی به کارها سر وصورت داده شد که با ورود مامورین کمیته به سرپرستی حاج هادی ... و مصادره مجدد تعدادی از ویلاها و تخلیه آنهابا نیت تقسیم بین مستمندان تب تازه ای به این روزگار گرمی داد و با رفع این غائله و بازگشت بعضی مالکین ومراجعه به دادگستری تعداد زیادی توانستند نسبت به استرداد ویلاهااقدام و مجدداً ساخت وسازها شروع و متعاقب آن بار دیگر با شروع امنیت نسبی قیمت ویلاها رو به فزونی گذاشت که چون مسائل روز است واکثریت از کم وکیف آن آگاهی دارند از ذکرآنها خودداری می گردد .
تا اینجا صحبت درخصوص خزرشهر شمالی بود ، در مورد تشکیل خزرشهر جنوبی و تاریخچه آن تحت عنوان چهارصدهکتاری و قصرثریا باطلاع خواهم رساند ...