امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 فیلمی از پیشرفت فیزیکی خانه مدرن پاسارگاد

تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
 
فیلمی از مراحل ساخت و ساز و پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری تفریحی خانه مدرن پاسارگاد