امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 واقعیتهای عملکرد سازه ای مسکن مهر

تاريخ : ۱۳۹۶/۸/۲۴

چند روزی است عکسهایی در فضای مجازی پخش شده در خصوص مسکن مهر و‌ آسیبهای آنها در زلزله کرمانشاه به عنوان یک کارشناس بر خود* لازم دانستم که در این زمینه جهت روشن سازی از بُعد فنی، اطلاعاتی ارائه دهم.

نکته اول :

پس از وقوع هر زلزله تیمهای مختلف متخصص سازه و زلزله از محل بازدید می کنند، با مشاهده میدانی و همچنین تهیه عکس و گزارش به بررسی علل خرابی ها می پردازند، بنابراین اعلام نظر صرفا از روی چند عکس عموما کارشناسانه، علمی و دقیق نمی باشد.

در ادامه به بررسی تصاویری در این زمینه می پردازیم:

جمع بندی :

هدف اینجانب از بیان مطالب ذکر شده دفاع از کلیت مسکن مهر نمی باشد، بلکه اعتقاد دارم این مسکن ها در نقاط مختلف ایران دچار ایرادات فراوان سازه ای، معماری و تاسیساتی می باشد و شاید در زلزله های احتمالی آینده خرابی های فاجعه بارتری به بار آورند.
اما در مورد زلزله اخیر در کرمانشاه با توجه به عکسهای موجود و مشاهدات ابتدایی سازه این ساختمانها دراکثر موارد به نظر عملکرد بدی نداشته است.

هدف صرفا روشن سازی و بیان واقعیات بر اساس مشاهدات اولیه بود، اظهار نظر در خصوص علل اصلی خرابی ها نیاز به مطالعات و بررسی های دقیق تری دارد.

توجه کنیم که در انتشار هرگونه پست و مطلبی کمی حساس تر باشیم!

 *پژمان سخاوتی- کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه

منبع : بنانیوز