امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 برگزاری "مسابقه بتن هدفمند سبز با رواني و مقاومت مشخص و مسابقه كف پوش بتني برتر"

تاريخ : ۱۳۹۵/۳/۲۹
 16 مهرماه هر سال به عنوان "روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامي"نام گذاري شده است هر ساله انجمن بتن ايران با همكاري و همياري اعضاي محترم خود و ساير دست اندركاران صنعت بتن كشور مسابقات ملي بتن، ويژه اعضاي حقوقي خود را در شهريورماه در محل مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار مي نمايد.
امسال انجمن در نظر دارد "مسابقه بتن هدفمند سبز با رواني و مقاومت مشخص و مسابقه كف پوش بتني برتر" را با هدف ارتقاي دانش و ارائه توانائي هاي نظري و عملي اعضاي حقوقي خود كه دست اندركار اجراء، ساخت بتن و قطعات بتني و يا ارزيابي و نظارت هستند، در شهريورماه در مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي برگزار نمايد.
آئين نامه ها و فرم ثبت نام در مسابقات فوق در پايگاه اينترنتي انجمن بتن ايران به نشاني www.ici.irموجود مي باشد.